В сърцето и душата на Българина
няма място за шовинизъм и
псевдо национализъм