Благородството, Великодушието
и  Алтруизмът  са   Изконните
добродетели на Българина