СТРАНИЦАТА
въпроси и отговори

 


въпрос
Какво означава името на страницата "Ziezi ex quo Vulgares"?
отговор
Това словосъчетание е цитат от късноантичен латински сборник, достигнал до нас в няколко преписа, писани IV-V век /354 г./. Текстът е част от списък с синовете на библейския Сим и народите, които произлизат от тях. "Ziezi ex quo Vulgares" се превежда "Зиези, от който са българите" , където Зиези е син на Сим и внук на Ной. Науката е възприела този документ като най-ранен извор, споменаващ етнонима на българите. Малко хора осъзнават обаче какво означава това - латинският термин "Vulgares" е ползван в IV век като ЕТНОНИМ - име на народ, а не нарицателно за "простолюдие", "народ", както се превежда днес на латински! Този факт би трябвало да накара историческата наука да преразгледа из основи цялата латинска антична и средновековна литература. Дано дочакаме...
 
 
 


въпрос
Какво означава знакът с грифона?
отговор
Грифонът е пазител на скитските съкровища. Според болшинството средновековни автори българите са скити. Не е случаен фактът, че върху короната на българските владетели от Първото българско царство са изобразени грифони. Присъствието на това българско легендарно животно на нашата страница гарантира съхранението на Истината за произхода на българите. Тук Грифонът е изобразен на фона на Слънчевия диск, защото добре се знае, че българите са почитали повече от всичко именно Слънцето. Знакът е оцветен в трите изконно български цвята - бял, зелен и червен.
 
 
 


въпрос
Защо присъства играта "Дама" на страницата?
отговор
Всъщност това не е точно играта "Дама", а графична интерпретация на древнобългарския светоглед - четирите посоки и четирите полупосоки на Света заедно с центъра и трите нива - подземен, земен и небесен Свят. Подобни изображения са откривани многократно при археологически разкопки в Плиска, Преслав и други стари български селища. Случайно ли е тогава, че този символ се нарича "Дама" - старобългарската и "тракийска" дума "домъ".
 
 
 
 
 

въпрос
Защо за фон на страницата е използван кафяв цвят?
отговор
Този цвят е тъмен нюанс на "българско червено" /rosso bulgaro/ известен под това име в Италия.
 
 
 
 


въпрос
Кой е автор на "Ziezi ex quo Vulgares" ?
отговор
Казвам се Емил Живков Костадинов.
Роден съм на 23.01.1966 г. в гр.София.
Ръст 195 см, тегло 105 кг.
Завърших строителен техникум "Христо Ботев" през 1984 година.
Дипломирах се във ВИАС през 1991 година със инженерна специалност "Хидроенергийно строителство".
Оттогава работя като строителен инженер в частна фирма.
Интересувам се сериозно от българска история от 1990 година, но археологията ми е страст още от детинство.
В Интернет съм от 1996 година. 
 
 

isti@gbg.bg